Portraits

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: Daniela Villiger

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: Daniela Villiger

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: Daniela Villiger

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: Daniela Villiger

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: Daniela Villiger

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: Daniela Villiger

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: Daniela Villiger

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: www.lucykoenig.com

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: pixelFLUT.ch

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: pixelFLUT.ch

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: Natalia Michalec

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: Natalia Michalec

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: Natalia Michalec

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: Natalia Michalec

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: Natalia Michalec

Raya Sarontino
Raya Sarontino
Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: Oliver Loch

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: Ivan Sabino

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: Oliver Wüest

Raya Sarontino
Raya Sarontino

Photo by: Ivan Sabino

Shows

70292541_2544001785659029_64109358569614
70292541_2544001785659029_64109358569614

Photo: Martin Bacher

Frau Luna
Frau Luna

Photo: Roberto Conciatori

Frau Luna
Frau Luna

Photo: Roberto Conciatori

70292541_2544001785659029_64109358569614
70292541_2544001785659029_64109358569614

Photo: Martin Bacher

1/12
Operettensommer 2019
Operettensommer 2019

Operettensommer 2019
Operettensommer 2019

Photo by: Roberto Conciatori

Operettensommer 2019
Operettensommer 2019

Photo by: Roberto Conciatori

Operettensommer 2019
Operettensommer 2019

1/14
Copa Cabana
Copa Cabana

Copa Cabana
Copa Cabana

Copa Cabana
Copa Cabana

Copa Cabana
Copa Cabana

1/4
Der Graf Von Luxemburg
Der Graf Von Luxemburg

Stadttheater Sursee, 2019

Der Graf Von Luxemburg
Der Graf Von Luxemburg

Photo by: Roberto Conciatori

Der Graf Von Luxemburg
Der Graf Von Luxemburg

Photo by: Roberto Conciatori

Der Graf Von Luxemburg
Der Graf Von Luxemburg

Stadttheater Sursee, 2019

1/7
Shadow - Das Eis-Musical
Shadow - Das Eis-Musical

Shadow - Das Eis-Musical
Shadow - Das Eis-Musical

Shadow - Das Eis-Musical
Shadow - Das Eis-Musical

Photo by: Yvan Jost

Shadow - Das Eis-Musical
Shadow - Das Eis-Musical

1/8
Frau Luna
Frau Luna

Operettensommer Zug, 2018

Frau Luna
Frau Luna

Photo by: Roberto Conciatori

Frau Luna
Frau Luna

Photo by: Roberto Conciatori

Frau Luna
Frau Luna

Operettensommer Zug, 2018

1/9
Boccaccio
Boccaccio

Stadttheater Sursee, 2018

Boccaccio
Boccaccio

Photo by: Roberto Conciatori

Boccaccio
Boccaccio

Photo by: Roberto Conciatori

Boccaccio
Boccaccio

Stadttheater Sursee, 2018

1/13
Der Schwarz Hecht
Der Schwarz Hecht

Operettensommer Zug, 2017

Der Schwarze Hecht
Der Schwarze Hecht

Photo by: Roberto Conciatori

Der Schwarze Hecht
Der Schwarze Hecht

Photo by: Roberto Conciatori

Der Schwarz Hecht
Der Schwarz Hecht

Operettensommer Zug, 2017

1/9
Satuday Night Fever
Satuday Night Fever

Walenseebühne, 2017

Saturday Night Fever
Saturday Night Fever

Photo by: Swiss-image

Sa
Sa

Photo by: Swiss-image

Satuday Night Fever
Satuday Night Fever

Walenseebühne, 2017

1/5
Titanic -
Titanic -

Lago di Lugano Melide, 2016

Titanic
Titanic

Photo by: swiss-image

Tita
Tita

Photo by: swiss-image

Titanic -
Titanic -

Lago di Lugano Melide, 2016

1/8
Hairspray
Hairspray

Muri, 2016

Hairspray
Hairspray

Hairspray
Hairspray

Hairspray
Hairspray

Muri, 2016

1/6
Movie Night, Mary Poppins
Movie Night, Mary Poppins

Sissach, 2015

Mary Poppins
Mary Poppins

Mary Poppins
Mary Poppins

Movie Night, Mary Poppins
Movie Night, Mary Poppins

Sissach, 2015

1/14
Titanic
Titanic

Walenseebühne, 2015

Titanic
Titanic

Photo by: swiss-image

Titanic
Titanic

Photo by: swiss-image

Titanic
Titanic

Walenseebühne, 2015

1/5
La Vie Parisienne
La Vie Parisienne

Stadttheater Sursee, 2015

La Vie Parisienne
La Vie Parisienne

Photo by: Roberto Conciatori

La Vie Parisienne
La Vie Parisienne

Photo by: Roberto Conciatori

La Vie Parisienne
La Vie Parisienne

Stadttheater Sursee, 2015

1/15
Anything Goes
Anything Goes

Stadttheater Sursee, 2014

Anything Goes
Anything Goes

Photo by: Roberto Conciatori

Anything Goes
Anything Goes

Photo by: Roberto Conciatori

Anything Goes
Anything Goes

Stadttheater Sursee, 2014

1/16
Tell
Tell

Walenseebühne, 2014

Tell
Tell

Photo by: swiss-image

Tell
Tell

Photo by: swiss-image

Tell
Tell

Walenseebühne, 2014

1/9
Closer Than Ever
Closer Than Ever

MachArt, 2012

Closer Than Ever
Closer Than Ever

Photo by: Thomas Krähenbühl

Closer Than Ever
Closer Than Ever

Photo by: Thomas Krähenbühl

Closer Than Ever
Closer Than Ever

MachArt, 2012

1/14
Costa Crociere
Costa Crociere

2009/2010

Costa Crociere
Costa Crociere

Costa Crociere
Costa Crociere

Costa Crociere
Costa Crociere

2009/2010

1/16
Subway
Subway

Seoul, 2006/2007

Subway Show
Subway Show

Subway Show
Subway Show

Subway
Subway

Seoul, 2006/2007

1/10
Musicals In Concert II, 2018
Musicals In Concert II, 2018

Musicals In Concert II, 2018
Musicals In Concert II, 2018

Uniball
Uniball

2005, Casineum Luzern

Musicals In Concert II, 2018
Musicals In Concert II, 2018

1/24

Swinglisch

Swinglisch
Swinglisch

Photo by: pixelflut.ch

Swinglisch
Swinglisch

Photo by: pixelflut.ch

Swinglisch
Swinglisch

Photo by: pixelflut.ch

Swinglisch
Swinglisch

Photo by: pixelflut.ch

1/6

Unifour

Unif
Unif

Photo by: lucykoenig.com

Unifour
Unifour

Photo by: lucykoenig.com

Unif
Unif

Photo by: lucykoenig.com

Unif
Unif

Photo by: lucykoenig.com

1/3

Fortissi Two

Fortissi Two
Fortissi Two

Fortissi Two
Fortissi Two

Fortissi Two
Fortissi Two

Fortissi Two
Fortissi Two

1/3